DIỆT KHUẨN

6 Tháng Chín, 2021

ỨNG DỤNG CỦA NANO BẠC TRONG XỬ LÝ NƯỚC AO NUÔI TÔM

ỨNG DỤNG CỦA NANO BẠC TRONG XỬ LÝ NƯỚC AO NUÔI TÔM Khi nuôi tôm trong khoảng thời gian dài sẽ dễ dẫn đến tình trạng […]
27 Tháng Tám, 2021

CẢI TẠO NƯỚC AO NUÔI THUỶ SẢN HIỆU QUẢ

CẢI TẠO NƯỚC AO NUÔI THUỶ SẢN HIỆU QUẢ Trước tình trạng ô nhiễm môi trường đã và đang gây ảnh hưởng trực tiếp đến sản […]
Mua hàng