NANO SILVER

6 Tháng Chín, 2021

ỨNG DỤNG CỦA NANO BẠC TRONG XỬ LÝ NƯỚC AO NUÔI TÔM

ỨNG DỤNG CỦA NANO BẠC TRONG XỬ LÝ NƯỚC AO NUÔI TÔM Khi nuôi tôm trong khoảng thời gian dài sẽ dễ dẫn đến tình trạng […]
27 Tháng Tám, 2021

NANO BẠC – THAY THẾ KHÁNG SINH VÀ CHẤT DIỆT KHUẨN THÔNG THƯỜNG

NANO BẠC THAY THẾ KHÁNG SINH VÀ CHẤT DIỆT KHUẨN THÔNG THƯỜNG Kháng sinh là một chất diệt khuẩn nhưng đồng thời cũng là một chất […]
Mua hàng